גילוי דעת 315

להורדת הגיליון לחץ על הקישור המצורף

גילוי דעת גיליון 315 לצפייה פרשת עקב

315_sahar

גילוי דעת 314

להורדת הגיליון לחץ על הקישור המצורף

גילוי דעת גיליון 314 לצפייה פרשת ואתחנן314_cover

גיליון 313

להורדת הגיליון לחץ על הקישור המצורף

גילוי דעת גיליון 313 לצפייה פרשת דברים313_sahar 

גיליון 312

להורדת הגיליון לחץ על הקישור המצורף

גילוי דעת גיליון 312 לצפייה פרשת מטות

312_sahar

גיליון 311

להורדת הגיליון לחץ על הקישור המצורף

גילוי דעת גיליון 311 לצפייה פרשת פנחס

311_sahar

גיליון 310

להורדת הגיליון לחץ על הקישור המצורף

גילוי דעת גיליון 310 לצפייה פרשת בלק

310_sahar 

גיליון 309

להורדת הגיליון לחץ על הקישור המצורף

גילוי דעת גיליון 309 לצפייה פרשת חקת

309_sahar

גיליון 308

להורדת הגיליון לחץ על הקישור המצורף

גילוי דעת גיליון 308 לצפייה פרשת קרח

308_saharl

גיליון 307

להורדת הגיליון לחץ על הקישור המצורף

גילוי דעת גיליון 307 לצפייה פרשת שלח307_sahar

גילוי דעת 306

להורדת הגיליון לחץ על הקישור המצורף

גילוי דעת גיליון 306 לצפייה פרשת בהעלותך306_sahar