גילוי דעת 319

להורדת הגיליון לחץ על הקישור המצורף

גילוי דעת גיליון 319 לצפייה פרשת כי תבוא

319 sahar

 

גילוי דעת 318

להורדת הגיליון לחץ על הקישור המצורף

גילוי דעת גיליון 318 לצפייה פרשת כי תצא

318_sahar

גילוי דעת 317

להורדת הגיליון לחץ על הקישור המצורף

גילוי דעת גיליון 317 לצפייה פרשת שופטים

317_sahar

גילוי דעת 316

להורדת הגיליון לחץ על הקישור המצורף

גילוי דעת גיליון 316 לצפייה פרשת ראה

316_sahar

גילוי דעת 315

להורדת הגיליון לחץ על הקישור המצורף

גילוי דעת גיליון 315 לצפייה פרשת עקב

315_sahar

גילוי דעת 314

להורדת הגיליון לחץ על הקישור המצורף

גילוי דעת גיליון 314 לצפייה פרשת ואתחנן314_cover

גיליון 313

להורדת הגיליון לחץ על הקישור המצורף

גילוי דעת גיליון 313 לצפייה פרשת דברים313_sahar 

גיליון 312

להורדת הגיליון לחץ על הקישור המצורף

גילוי דעת גיליון 312 לצפייה פרשת מטות

312_sahar

גיליון 311

להורדת הגיליון לחץ על הקישור המצורף

גילוי דעת גיליון 311 לצפייה פרשת פנחס

311_sahar

גיליון 310

להורדת הגיליון לחץ על הקישור המצורף

גילוי דעת גיליון 310 לצפייה פרשת בלק

310_sahar