גילוי דעת – 248

להורדת הגיליון לחץ על הקישור המצורף

גילוי דעת גיליון 248 לצפיה – פרשת צו248_tzat_kal-1

גילוי דעת – 247

להורדת הגיליון לחץ על הקישור המצורף

גילוי דעת גיליון 247 לצפיה – פרשת ויקרא247-1

גילוי דעת – 246

להורדת הגיליון לחץ על הקישור המצורף

גילוי דעת גיליון 246 לצפיה – פרשת ויקהל פקודי246_vayakhel_kal-1

גילוי דעת – 244

להורדת הגיליון לחץ על הקישור המצורף

גילוי דעת גיליון 244 לצפיה – פרשת תצוה244-1

גילוי דעת – 243

להורדת הגיליון לחץ על הקישור המצורף

גילוי דעת גיליון 243 לצפיה – פרשת תרומה243_truma-1

גילוי דעת – 242

להורדת הגיליון לחץ על הקישור המצורף

גילוי דעת גיליון 242 לצפיה – פרשת משפטים242_kal-1

גילוי דעת – 241

להורדת הגיליון לחץ על הקישור המצורף

גילוי דעת גיליון 241 לצפיה – פרשת יתרו241_yitro_kal-1

גילוי דעת – 240

להורדת הגיליון לחץ על הקישור המצורף

גילוי דעת גיליון 240 לצפיה – פרשת בשלח240-1

גילוי דעת – 139

להורדת הגיליון לחץ על הקישור המצורף

גילוי דעת גיליון 239 לצפיה – פרשת בא239_kal

גילוי דעת – 238

להורדת הגיליון לחץ על הקישור המצורף

גילוי דעת גיליון 238 לצפיה – פרשת וארא

238_kal-1