גילוי דעת – 234

להורדת הגיליון לחץ על הקישור המצורף

גילוי דעת גיליון 234 לצפיה – פרשת מקץ234_mikats_kal (2)-1

גילוי דעת – 233

להורדת הגיליון לחץ על הקישור המצורף

גילוי דעת גיליון 233 לצפיה – פרשת וישב233_vayeshev_kal-1

גילוי דעת – 232

להורדת הגיליון לחץ על הקישור המצורף

גילוי דעת גיליון 232 לצפיה – פרשת וישלח

232-1

גילוי דעת – 231

להורדת הגיליון לחץ על הקישור המצורף

גילוי דעת גיליון 231 לצפיה – פרשת ויצא231-1

גילוי דעת – 230

להורדת הגיליון לחץ על הקישור המצורף

גילוי דעת גיליון 230 לצפיה – פרשת תולדות

230-1

גילוי דעת – 229

להורדת הגיליון לחץ על הקישור המצורף

גילוי דעת גיליון 229 לצפיה – פרשת חיי שרה229_hayey_sara-1

גילוי דעת – 228

להורדת הגיליון לחץ על הקישור המצורף

גילוי דעת גיליון 228 לצפיה – פרשת וירא

228-1

גילוי דעת – 227

להורדת הגיליון לחץ על הקישור המצורף

גילוי דעת גיליון 227 לצפיה – פרשת לך לך

227-1

גילוי דעת – 226

להורדת הגיליון לחץ על הקישור המצורף

גילוי דעת גיליון 226 לצפיה – פרשת נח226_noach_kal-1

גילוי דעת – 225

להורדת הגיליון לחץ על הקישור המצורף

גילוי דעת גיליון 225 לצפיה – סוכות

225_27