גילוי דעת
P. 1
גילויצו > 345 > י"א ניסן ה'תשע"זדעתחן גז יצאה להכיר את מרכז 'שמיא'וחזרה משועשעתעמוד 22 >>אחד על אחדחגיגי עם הרבשמואל אליהועמוד 6 >>ואל תשכחואת עיקר החג -הילדים!עמודים 13,18 >>מאמר מערכתעמוד 2 >>עושים סדר עםהרב אורי שרקיעמודים 29-28 >>רשמים מכנס התושב"ע הארצי שלאורות ישראלעמוד 12 >>מערכת 'גילוי דעת' מאחלת לכל קוראיהחג כשר ושמח!בס"דעוד צעד בדרך לחירותתרמו עכשיו:ע.ר. 580529303התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46עמותת חסד לזכרם של הרב מנחם ליבמן זצ"ל ובנו הקדוש שניאור שלמה הי"דwww.mekimi.org.il :או באתר 1-800-800-340קמחא דפסחא תורמים עם מקימייוצאים לחירות!


   1   2   3   4   5