גילוי דעת
P. 1
יום פתוחיום ראשון י”א באייר 7.5.17בין השעות 16:00-19:30לעוף איתך גבוההמכללה האקדמית לחינוך גבעת ושינגטוןמזמינה אתכם לעוף איתנו לגבהים חדשים3 ימי לימוד מרוכזים בשנה א’אדמהאילת רייפרגיל הרך-חינוך מיוחד שנה ד’, בת 24 גרה ברעננהגבעת ושינגטוןכשחינוך פורץ דרךwww.washington.ac.ilיראת:08-8511572


   1   2   3   4   5