גילוי דעת
P. 1
גילויתזריע מצורע > 347 > ב אייר ה'תשע"זנכנסיםדעתלשנהה70אז מה עושים עכשיו?מאמר מערכתאליעזר רוזנפלד שכל את שני בניו, אבל זה רק העמיק את המוזיקה שלואחד על אחדמי יעיר את היפהפיה הנרדמת?סיפורנוקבליוםהעצמאות עמוד18>>עובדות כן חשובותמקבץ עובדות מאחורי הקלעים שלהקמתהמדינה עמוד17>>עמוד 6 >>יום פתוחיום ראשון י”א באייר 7.5.17בין השעות 16:00-19:30כשחינוך פורץ דרךלעוף איתך גבוההמכללה האקדמית לחינוך גבעת ושינגטוןמזמינה אתכם לעוף איתנו לגבהים חדשים3 ימי לימוד מרוכזים בשנה א’גבעת ושינגטוןאדמהגל מלכהמסלול מוזיקה שנה ב’, בת 22 גרה במעונות גבעת ושינגטוןwww.washington.ac.il08-8511572עמוד 2 >>יראת:


   1   2   3   4   5