גלוי דעת
P. 1
גילויהאם המרעיבה, התפטרותהרופאים, תיירות מרפא,מחאת הורי הילדים חולי הסרטן.הרב משה קליין - רב המרכזים הרפואיים הדסה, משיב על הכל ב"אחד על אחד"עמוד 6 >>בהעלותך > 353 > ט"ו בסיון ה'תשע"זדעתמעצבן אתכם לחיות תחתהכיבוש הערבי?אתם מוזמנים לכתוב ל"שטח כבוש"עמוד 2 >>ולעצבן גם אותנומערבי לעבריסדרת כתבות מרתקת על ערבים מוסלמים שהחליטו להתגיירולהצטרף לעם היהודי.אנט חאסכייה, ערביה מוסלמית, ילידת עכו, מספרת על ההחלטה של שני בניה להתגייר ומגיבה על האירועים האלימים השבוע בכפר קאסם עמוד 8 >>בואי לפגוש את עצמך בנובבוגרת שמינית / שירות לאומי או צבאי, מוזמנת לימי היכרות במדרשה בנובחידות נושאות פרסים לילדיםעמוד 14 >>לפרטים והרשמה אורלי 050-2007939צילום שער: איתמר גרינברג - ויקיפדיה


   1   2   3   4   5