Page 2 - גילוי דעת
P. 2
| אבי קנטרוביץ מנכ"ל תנועה כהלכה תכלה שנה וקללותיה"אתם ניצבים היום כולכם לפני ה' אלקיכם..." בערב ראש השנה ניצבים כולנו לבחון את נהיגתנו-התנהגותנו בשנת החולפת. שנתתשע"ז מסתיימת בהרגשה של ירידה בהתגייסות הציבור למאבק בתאונות הדרכים. לא השתדלנו לשמור על חוקי התעבורה והיינו פחות אדיבים ומפרגנים כלפי משתמשי הדרך האחרים, ולצערנו היו יותר תאונות ויותר נפגעים (הרוגים ופצועים).אנו מקווים כי בשנת תשע"ח נתחיל במגמת ירידה גם בתאונות, ובעיקר במספר הנפגעים. אנו חייבים להגיע למצב שבו לא יהיו נפגעים כלל, אך בינתיים חובה עלינו להשקיע מאמץ ומשאבים למאבק בתאונות. מתברר כי אין חסינות לאף אחד והנפגעיםשייכים לכל הגילים ולכל שכבות הציבור.כיצד אפשר להתמודד עם המצב?עלינו לקבל לקראת השנה החדשה כמה החלטות מחייבות ולא להתפשר עליהן: ⋅ העיסוק בבטיחות בדרכים יהיה על סדר היום כעניין חשוב ומרכזי בחיי המשפחה. ⋅ המבוגרים יקפידו על כללי הבטיחות ולא 'יעגלו פינות' ⋅ נקפיד להוריד את הילדים בגנים ובבתי הספר רק לצד מדרכה. ⋅ נחצה כבישים רק במעבר חצייה ורק לאחר בדיקה שאפשר לעבור ללא סיכון (לתרגלעם הילדים, לאפשר להם להחליט ולהוביל). ⋅ ברכב נקפיד על חגירת חגורות בטיחות ללא פשרות, וגם בנסיעות קצרות מאוד. ⋅ נתאים את המהירות לתנאי הדרך. זכרו: המהירות המופיעה בתמרורים היא המהירותהמרבית. ⋅ נקפיד לנסוע ברכב תקין – נבדוק תקינות בלמים וצמיגים – לחץ אוויר תקין. נכניסאת הרכב לבדיקת חורף ולא ניקח סיכונים. ⋅ נדון עם ילדינו ותלמידינו כיצד אפשר לקיים מצוות כאשר אנו נמצאים בדרך. נתייחסלפסוקים וביטויים כגון: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, ואהבת לרעך כמוך, ועשית הישר והטוב, סור מרע ועשה טוב, לפני עיוור לא תיתן מכשול, מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך, לא תשים דמים (בביתך.. במכוניתך... בדרכך). נקבל עלינו לשפר את הסבלנות ואת הסובלנות, את הציות לחוק ולהוראות הרבנים. נהיה אדיבים יותר, מתחשבים ומפרגנים לכל המשתמשים האחרים בדרך.Kobi Gideon לע"משנת תשע"ז, ככל קודמותיה, הייתה מלאה בחוויות ציבוריות, מגזריות ואישיות.הציבור הדתי-לאומי ציין כמה אירועים שכלפי כלל הציבור בישראל נראו כלליים ואולי תפסו עוד כותרת סתמית בעיתונות היומית, אך בציבור הדתי-לאומי הייתה להם השפעה והם היואבן דרך. האירוע הראשון הוא עקירת היישוב עמונה, שהייתהקשה וכואבת. אולי בהזדמנות אחרת גם יהיה נכון להאשיםלא מעט גורמים פוליטיים בכך שהיא בוצעה, אבל דווקאבגיליון החגיגי לא רציתי לציין את ההנהגה אלא את העם:את הנשים שצעדו עם ילדים קטנים בקור שהיה קרוב ל-0 מעלות. נערים ונערות שבחירוף נפש עשו כל שביכולתםלעלות בדרך לא לדרך להר עם הנוף המופלא. הם עלו כדי למחות וכדי לחוות את קדושת ארץ ישראל גם כשידעו שהגזרה קיימת ושוםמעשה כזה או אחר לא ישנה אותה.*אירוע נוסף שהגיע לשיאו השנה הוא התמיכה בלוחם אלאור אזריה. את פסק הדין ואת שליחתו לכלא הציבור לא יכול למנוע; ביתהמשפט הוא סמכות שאין לנו שליטה עליה. ועם זאת הציבור הראה את התמיכה שלו; תמיכה שהיא לאו דווקא ספציפית באלאור אזריה אלא תמיכה בכל החיילים, באחים ובילדים שלנו שמשרתים ונלחמים כדי שאנחנו נוכל לשבת בבטחה בביתנו, בחיילים שנפגשים יום-יום עם האויב שמנסה לרצוח בנו, אבל מתעשתים ומבינים שאסור לתת לטרור לנצח על ידי סיסמאות הומניות כביכול שתוצאותיהן נראובפיגועים רבים. לא מכבר נפתח הדסטארט לציבור הרחב שנועד כדי לעודד אתאזריה. ההדסטארט, שיזמה איילת לאש, הראה את הפגנת האהבה ללוחמים שלנו, את ההערכה הרבה למי שעושה כל שביכולתו כדי להגן עלינו.בשנה הבאה כנראה יהיו אירועים אחרים שיעסיקו אותנו; החדשות ישתנו, הכותרות יתחלפו, האנשים יהיו אחרים. אבל האכפתיות של הציבור כלפי הפרט והמסירות למען ארץ ישראל כנראה תישארמאמרהמערכתתחל שנה וברכותיה. אמן!סדנאות סימולציה לנהיגה חכמה של תנועה כהלכה מסובסדות ע"י : 054-4836343 ,09-7745758מוצאי שבתכניסת החגאיתנו גם בשנה הבאה7:12 7:14 7:13ירושלים: תל אביב: חיפה:6:03 6:21 6:13ירושלים: תל אביב: חיפה:שנה טובה!איילת| קרן אביה | לפרסום: אסא שפירא 054-566-5930 לע"נ אביה יהושע ז"ל גולדברגהוצאה לאור: עורכת: איילת שליסל | עורכת לשון: חנה פורטגנג | עיצוב: שרה טופז ורונית אוהב ציון תוכן המודעות על אחריות המפרסמים בלבד  אין במאמרים משום המלצות מקצועיות או טיפוליות  נא לא לקרוא בשעת התפילהאמי אחות שכולה̈  ללא אחים̈  אחיות Æאו הורים חולת כליות מזה ∂ שנים וכיום מצבה הדרדר לתפקוד של •¥ בלבד לשתי Æהכליות יחד אני מחפשת תורם כליה בעבורה כדי Æלהציל את חייה סוגהדםשלאמאהואAאבל כל סוג דם יכול להיות תורם כליהאנא עזרו לי!!!danitlevi85@walla.com • ∞μ∞≠∂π±≠≤∂μ± • ∞μ¥≠¥¥¥≠π∂∑∞ דניתנא לשמור על קדושת הגיליון כל הכנסות הגיליון קודש למלחמה בתאונות הדרכים © כל הזכויות שמורות לפרסומי ישראל giluydaat.co.il | gdaat.pisrael@gmail.com | חפשואותנובפייסבוק גילוידעתהצטרף עכשיו להצלחה!לפרסום ב -אסא שפירא: 054-5665930כאן רואים אותך2|להציל את החייםשל אמא שלי°


   1   2   3   4   5