Page 2 - גילוי דעת
P. 2
תנועה כהלכה | יקי פריד אזרח שאכפת לו הסחת דעת ותוצאותיהסיפור המעשה – הלכתי ביישוב ומולי הגיעה מכונית פרטית. כאשר היא עברה לידי הבחנתי שהנהג מעלעל בחוברת לבנה המונחת על גבי ההגה, ועיניו מושפלות כלפי החוברת.מסקנה – אני לא רוצה לחשוב מה היה קורה אילו ילד היה יוצא בריצה מאחד הבתים ומגיע לכביש, אין סיכוי שהנהג היה מנסה לעצור את הרכב, פשוט כי הוא לא היה רואה אותו.מעשה בחתול – יום אחד הלכתי לזרוק זבל, ובדרכי לפח הבחנתי ברכב שנוסע בכיוון הליכתי ולפתע עוקף חפץ המונח על הכביש. רכב נוסף, שנסע אחרי הרכב הראשון, עשה גם הוא עקיפה בלתי מוסברת. התקרבתי ל'חפץ' וראיתי חתולשוכב מת על הכביש. מסקנה – רכב כלשהו שנסע כמה דקות קודם לסיפור דרס את החתול למוות(פגע וברח?). למזלו של הדורס האלמוני זה היה חתול שקפץ כנראה מתחת לגלגלי רכבו; לו זה היה ילד, מה שבהחלט סביר מאוד, היה הסיפור נגמר אחרת, ולו נסע הנהג במהירות המתאימה לרחוב בנוי, החתול היה ניצל ממוות.תופעה – חורף, שעות אחר הצוהריים חשוכות, וילדים רוכבים על אופניים מאחת השכונות ביישוב לכיוון סניף בני עקיבא, ללא תאורה וללא מחזירי אור, בלתי נראים לרכבים הבאים מאחוריהם וממולם, שלא לדבר על היעדר הקסדות. אזהרה להורים – אנא הקפידו: על ילדיכם לנהוג באחריות, במיוחד בלילות החורף החשוכים, להגביר אמצעי תאורה ומחזירי אור למען ֵייראו ולא תאונה להם רעה. הנה ידיעה שמצאתי בחיפוש קל בגוגל בתאריך 14 בנובמבר 2011: "מת מפצעיו הנער כבן ה-15 שנפל מאופניו מוקדם יותר הערב במושב עין ורד שבאזור השרון".סדנאות סימולציה לנהיגה חכמה של תנועה כהלכה מסובסדות ע"י : 054-4836343 ,09-7745758הצטרף עכשיו להצלחה!לפרסום ב - אסא שפירא: 054-5665930" ּו ְ ל ַ ק ְ ח ֶ ּת ם ָ ל ֶ כ ם ַ ב ּ ּי ֹו ם ָ ה ִ ר א ׁש ֹו ן ְ ּפ ִ ר י ֵ ע ץ ָ ה ָ ד ר ַ כ ּ פ ֹ ּ ת ְ ת ּ ָ מ ִ ר י ם ַ ו ֲ ע ַ נ ף ֵעץ ָעבֹתְוַעְרֵבי ָנַחלּו ְשַׂמְחֶתּם ִלְפֵניה' ֱאקיֶכם ִשְׁבַעתָיִמים" (ויקרא כג, מ).אנחנו משקיעים לא מעט בחיפוש ארבעת המינים, ומכל ארבעת המינים רבים מאיתנו מקפידים לחפש אתרוג מהודר, חלק ונוצץ. יש מי שממש כמו בסרט 'האושפיזין' ישלמו סכום כסף ניכר על האתרוג גם אם אין ברשותם די כסף לשאר צורכיהחג. מסופר על רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב זצ"ל שהיה עני מאודולא היה בידו כסף לקנות אתרוג. הרבי הצטער מאוד והחליט למכור את התפילין שלו שקיבל בירושה מאביו, המגיד מד־ רוהוביץ, ובכסף שקיבל תמורת התפילין רכש אתרוג מהודר. כאשר הגיע הביתה שמח ומאושר שאלה אותו אשתו: "מדועאתה שמח כל כך, הרי בקושי יש לנו אוכל לחג?" הראה לה רבי יחיאל מיכל את האתרוג והסביר לה: "האתרוגהמהודר הזה הוא סיבת שמחתי". מייד שאלה האישה: "ומאין היה לך כסף לקנות אתרוג כזה?" ענה לה רבי יחיאל מיכל: "מכרתי את התפילין שקיבלתימאבי בירושה". כעסה האישה נורא, חטפה מרבי יחיאל מיכל את האת־רוג - פיטמו של האתרוג נפל - והוא נפסל. אמרה האישה: "כאשר התחננתי שתמכור את התפילין בשביל צורכי הבית לא מכרת אותם, אבל בשביל אתרוג מכרת?!"הסתכל רבי יחיאל מיכל באתרוג הפסול ואמר לעצמו: עכשיו אין לי לא אתרוג ולא תפילין. ומה רוצה ממני יצרהרע כעת? שאכעס? לא ולא. באותו הלילה נגלה לרבי יחיאל אביו, שהוריש לו את התפילין, ואמר לו:"דע לך שכאשר מכרת את התפילין בשביל האתרוג זה היה מעשה גדול, אך כאשר כבשת את כעסך הדבר עשה רעש גדול בהרבה בשמיים".החיפוש אחר האתרוג המהודר נהיה לעיתים קצת חסר פרופורציות. ודאי שיש הידור למצוא אתרוג כשר, וכולנו מכירים את המשל במדרש רבה המספר שהאתרוג משול לצדיקים מכיוון שיש בו גם טעם וגם ריח, והצדיקים הם מי שיש בהם תורה ומעשים טובים. אבל איזה טעם יש כאשר אדם צדיק קונהאתרוג יקר בעוד אין לו די לצורכי החג? האם מי שמברך על ארבעת המינים המהודרים והיקרים בהכרח ברכותיויתקבלו יותר מאשר שכנו לספסל בבית הכנסת שקנה ארבעה מינים כשרים אך לא שילם עליהם עשירית ממשכורתו?חיפוש האתרוג כבר מזמן אינו 'הידור מצווה' אלא משימה שלעיתים מגשימה את חלומותיו של המחפש, ממש כמו חיפוש כלה מושלמת...אין ספק שבכל הבתים יקיימו את הציווי הראשון של הפסוק ברמת הידור כזו או אחרת, האתגר המורכב יותר הוא דווקא לקיים את החלק השני של הפסוק: "ושמחתם לפני ה' אלוקיכם שבעת ימים".שיהיה חג שמח!איילתניחומים מלב כואב ואוהב בנפול האח-הבן היקר בעת מילוי תפקידו הצבאימאמרהמערכתתהאשנכאן רואים אותךעתשיילידיד נפשנו איתמר כהן מאלון מורה ולמשפחת כהן היקרהתחסדיעונת הציד החלה.סמ"ר אבינעם כהן ז"ל בבניין התורה והארץ תנוחמומנחמים: משפחת גולדברגכניסת החגשמעתם על מעשה חסדשהסעיר את ליבכם?קרן אביה וגילוי דעת מזמינים אתכם לשלוח אלינו תמונות המתעדות מעשה חסד שנקלט בעדשת המצלמה שלכם ולחשוף את אנשי החסד הסודיים שמסתובבים בינינו.מוצאי החגם6:56 6:58 6:57ירושלים: תל אביב: חיפה:5:44 6:02 5:54ירושלים: תל אביב: חיפה:גילויהוצאה לאור: | קרן אביה | לפרסום: אסא שפירא 054-566-5930 לע"נ אביה יהושע ז"ל גולדברגעורכת: איילת שליסל | עורכת לשון: חנה פורטגנג | עיצוב: שרה טופז ורונית אוהב ציון תוכן המודעות על אחריות המפרסמים בלבד אין במאמרים משום המלצות מקצועיות או טיפוליות נא לא לקרוא בשעת התפילהתדעעלע"נ אביה יהושע ז"ל גולדברגדתgdaat.pisrael@gmail.com את התמונות יש לשלוח לגילוי דעת בפייסבוק או לכתובתכל הכנסות הגיליון קודש למלחמה בתאונות הדרכים © כל הזכויות שמורות לפרסומי ישראל giluydaat.co.il | gdaat.pisrael@gmail.com | גילוידעתנא לשמור על קדושת הגיליון חפשואותנובפייסבוק2|


   1   2   3   4   5