Page 2 - גילוי דעת
P. 2
הצטרף עכשיו להצלחה!לפרסום ב -אסא שפירא: 054-5665930כאן רואים אותךמוצאי שבתהדלקת נרות6:37 6:39 6:37ירושלים: תל אביב: חיפה:5:26 5:44 5:35ירושלים: תל אביב: חיפה:| קרן אביה לע"נ אביה יהושע ז"ל גולדברגשירות מילואים הוא משימה ברורה מאליה בציבור. לא צריכה להיות שעת מלחמה כדי שהמגויסים ילכו לתרום, בין שמדובר בשבוע בשנה, בין שהחיילים עוזבים את העבודהואת המשפחה ומשרתים במילואים חודש ויותר.בשנים האחרונות החלו חיילי המילואים מקבלים לא מעט הטבות מטעם מוסדות אקדמיים ומקומות עבודה שהבינו שחיילי המילואים הם אזרחים מסורים שמגיעה להם מעט הכרת הטוב על המסירות שלהם. גם משרד הביטחון מציע שירותים נחמדים, כמו שירות תיקונים מיידיים לנזקי צנרת, לקצר חשמלי ושירות פתיחת דלתות. כמו כן ניתנים שירותי החלפת גלגל במקרה של תקר, אספקת דלק במקרה שהתרוקן המכל תוך כדי נסיעה ועוד הטבות נחמדות שאשת המילואימניקזכאית להן בעודו משרת.לפני שנים מספר פתח משרד הביטחון גם מועדוןנחמד של הטבות לחיילי המילואים - מועדון 'בהצדעה' - המעניק הנחות בכל מיני אטרקציות ומחירים טובים למגוון מוצרים. מיום ראשון האחרון הותנתה החברות במועדון 'בהצדעה' בהנפקת כרטיס אשראי של לאומי קארד. דרישה זו מעלה טעם מעט חמצמץ; האם מי שנותן מעצמו כל כך הרבה נקנה בצורה זולה כל כך? האם ייתכן שהמדינה מוכרת את מאגר הנתונים של משרתי המילואים עם פרטיהםהאישיים של החיילים?!אנחנו מכירים תופעות של מועדוני אשראי לחנויותבגדים, לסופרים ולקניונים למיניהם, אבל למי שמוסראת זמנו ואת איכות החיים של משפחתו, שלא נדבר עלמוכנותו למסור את חייו, היינו מצפים שמשרד הביטחוןיעניק הטבות אמיתיות, לא כפעולה שיווקית אלא בהענקה מכל הלב.איילתחיילים במילואים >>| לפרסום: אסא שפירא 054-566-5930עורכת: איילת שליסל | עורכת לשון: חנה פורטגנג | עיצוב: גאולה לוי ורונית אוהב ציוןתוכן המודעות על אחריות המפרסמים בלבד  אין במאמרים משום המלצות מקצועיות או טיפוליות  נא לא לקרוא בשעת התפילה נא לשמור על קדושת הגיליון כל הכנסות הגיליון קודש למלחמה בתאונות הדרכים © כל הזכויות שמורות לפרסומי ישראלgiluydaat.co.il | gdaat.pisrael@gmail.com | חפשואותנובפייסבוק גילוידעתהוצאה לאור:MILNER MOSHE לע"מאזכרהבמלאת עשר שנים להסתלקותו של בננו, יקירנו האהוב, בחור ישיבת אלון מורהאביה יהושעבן ישראל ורונית גולדברגביום רביעי, י“ב מר חשוון, בשעה 15:4 0 נעלה לקברו בהר הזיתים - בחלקת הנביאים15:40 תפילת מנחה | 16:00 אזכרהז”ל16:30 נתכנס במלון שבע הקשתות, בהר הזיתים, מול הר הבית16:40 עיר דוד ויישוב ארץ ישראל - דוידל'ה בארי, חתן פרס ישראל17:20 האנשים השקופים - אורי שכטר על החסד, מרחל אמנו עד ימינו18:10 הקרנת סרט על אביה ז"ל, סיום מסכת ותפילת ערביתהסעה מגבעת התחמושת להר הזיתים בשעה 15:00 (הסעה חזרה מהר הזיתים לגבעת התחמושת בשעה 19:00)לפרטים ולהרשמה להסעה ניתן להתקשר לחביב: 050-79750402|מאמרהמערכת


   1   2   3   4   5