Page 5 - גילוי דעת
P. 5
100% 16:59תשתית האינטרנט שלי מקליד/ה...תשתית יקרה שלי, 16:33זה לא את 16:34את נהדרת 16:36באמת, 16:36את חכמה 16:37את מהירה 16:37את מתקדמת 16:37 זה באמת לא את 16:37 זה המחיר שלך 16:3716:3516:37?16:38אתם לא צריכים לשלם ביוקר על תשתית האינטרנט, ברימון אתם יכולים לגלוש עלאותה תשתית, אותה מהירות בפחות כסף!בבית שלנו גולשים חכם, גם בסלולרמתקשרים וחוסכים: 1-800-222-234בהשוואה למחירים של המתחרה המוביל בשוק לפי מחירון שנבדק ב-22.10.17. אינטרנט רימון ישראל 2009 בע״מ, ח.פ 514256437


   3   4   5   6   7