Page 4 - גילוי דעת
P. 4
יורה דעה | הרב מנחם בורשטין ראש מכון פוע"המסוים שאחד מרגיש בנוח לאומרו האחר יתבייש לשומעו ולא יביע את דעתו עקב כך, והשיח ייהפך ל'שיח אילמים'. אחד הדברים החשובים בהדרכה הוא ההתאמה של חומר הלימוד לחתן ולכלה. דוגמה לכך אפשר להביא מהתחום של חתן שהוא חייל, במיוחד בשירות קרבי. מדריך החתנים חייב להכיר את המציאות כחייל כדי להדריכו באופן מתאים. כדי לנסות ללמוד את העניין אני נמצא בקשר הדוק עם הרבנות הצבאית הראשית; כמו כן זכיתי ללמוד במהלך השנים עם 24 קצינים שהתחתנו בזמן שירותם הצבאיולמדתי מהם את הצרכים, הרגישויות והקשיים. עם חומר זה פניתי לכמה רבנים מגדולי הפוסקים, ומתוך כך זכיתי לבנות מערך הדרכה שלם לחתנים חיילים. על פי מסקנות אלו בנינו במכון פוע"ה מוקד מענה מיוחדבשיתוף הרבנות הצבאית, וקראנו לו 'הרב למען החייל'. מסרים אלו אני משתדל בכל שנה ללמד בקורס רבנים צבאיים, וברוך ה' הדבר זוכה להערכה ולהתעניינות מרובה בקרב החיילים ולתחושה שיש מי שמלווה אותם וקשובלצורכיהם המשפחתיים המיוחדים. במסגרת הלימוד יש להדגיש לפני החתן שעד החתונה יסבירו לו כל מה שצריך, ואין הוא צריך לנבור ולחפש במקומות שאינם טהורים, שבהם אף עלולות להימצא הדרכות ועצות שאינן תואמות את ההלכה. עוד מיזם הפועל במסגרת מכון פוע"ה הוא מפגש הדרכה לחתן סמוך לחתונה, שבו מקבל החתן – נוסף על ההדרכה המסודרת שקיבל אצל המדריך – דגשים חשובים שראינו שכדאי לעמוד עליהם, מתוך הניסיון רב השנים בעבודתנו בתחום זה. כמו כן אנו עורכים מדי שנה בשנה כנס חתנים מרכזי למאורסים ולנשואים בשנה הראשונה, ובו ניתנים שיעורים וטיפים חשובים מאוד שהצטברו מתוך הניסיון במהלך השנים במכון. שמנו לב שאינה דומה שאלה הלכתית של חתן שהיה בכנס ומעודכן בדברים לשאלה של מי שלא היה. חתנים המעוניינים להירשם לכנס החתנים במכון, וכן מי שמעוניין לקבל חוברות בנושאים אלו, יכולים לפנות .hl@puah.org.il לכתובתכמו כן אנו מדגישים בפני המדריכים שעולם המושגים ההלכתי שכפשוט להם כל כך אינו ידוע עדיין לחתן או לכלה. על כן בעבר, כאשר הייתי לומד עם חתנים את כל ההלכות לפי הסדר, הייתי אומר לחתן שאם מושג מסוים אינו ברור לו – שישאל, והייתי עושה 'תרגיל' – הייתה לי רשימה של מושגים שהשתמשתי בהם בכוונה, ואחר כך שואל את החתן: "מה זה?". אם הוא לא היה יודע הייתי שואלו: "מדוע לא שאלת?". כך הרגלתי את החתן להקפידלשאול כל מה שאינו מבין... כמו כן יש להדגיש שבניגוד להלכות אחרות אדם אינו נתקל בהלכות טוהרת המשפחה בחיי היום-יום בעודו רווק. כאשר אדם רואה למשל את חברו מנפח בלון בשבת ושואלו: "מותר לנפח בלון בשבת?!", בדרך כלל רצים ומביאים את הספר 'שמירת שבת כהלכתה' ורואים מה הוא כותב ולאן מפנה. אך בהלכות טוהרת המשפחה הצניעות והדיסקרטיות משנות את התמונה. עצה חשובה שאני נוהג לומר למדריכי החתנים והכלות היא שלא להביא דוגמאות מהחיים האישיים של המדריכים. נכון שסיפור אישי גורם להעמקת הקשר ביניהם ולהמחשת הדברים, אבל באופן מעשי לאחר שלושה-ארבעה חתנים או כלות המדריכים מרגישים שפרטיותם נפגעה. על כן, גם אם יש לכם סיפור אישי, אני אומר להם, מותר הלכתית, לצורך ההדרכה, לשנות ולספר את הסיפור כאילו התרחש אצל אדם אחר. חשוב שבכמה נושאים יתאם מדריך החתן עם מדריכת הכלה את העמדות ואת הפסיקה שהזוג ילך לפיה; כמו כן לעיתים יש מידע ותובנות שחשוב ליידע בהם את בן הזוג דרך המדריכים, על פי מה שעלה בשיחה עם בן הזוג האחר. על אף הצורך בתיאום נראה שאין עדיפות שזוג נשוי ידריך – הבעל את החתן והאישה את הכלה – מפני שגם באופן זה הדבר עלול לתת תחושה של חשיפה הדדית וכניסה של הזוג הצעיר לחייהם הפרטיים של הזוג המדריך. עצה נוספת היא שהחתן והכלה לא ידברו ביניהם בענייני ההדרכות הצנועות, גם כי אין הדבר ראוי וצנוע וגם מפני שרמת הפתיחות שונה בין החתן והכלה, ולפעמים דברלנפח בלון בשבת?!לפני כ-30 שנה החלטנו, כל מלמדי החתנים בישיבת מרכז הרב, לכתוב במסודר תוכנית ללימוד עם החתנים בני הישיבה וכלותיהם ולפרט בה מה חשוב לומר, באיזהאופן ומתי. לצורך כך ערכנו כינוס שבועי של כל המלמדים, ובכל פעם דנו בנושא אחר. על אף הידידות והאהבה בין המדריכים, חילוקי הדעות היו גדולים מאוד והוויכוחים היו סוערים. כדי לסיים באווירה טובה נהגנו להעלות בסיום כל מפגש נושא אחד שהיה מוסכם בין כולם: המשך הקשר בין המדריכים לחתנים והכלות גם לאחר החתונה. בנושא זה הייתה תמימות דעים כי חשוב לשמור על הקשר ולפתחו ככל האפשר. על כן המפגש תמיד היה מסתיים במילים: "טוב, הגענו למסקנה משותפת, שיש להמשיך את הקשר עם החתן והכלה. תודה רבה לכל הבאים". בפרשות אלו, לאחר שקראנו על השידוך של יצחק עם רבקה על ידי אליעזר עבד אברהם, אנו עוברים בפרשתנו ללמוד על תחילת חייהם המשותפים של יצחק ורבקה, ואני רוצה לנצל הזדמנות זו כדי לעסוק בחשיבות הגדולה של הדרכת חתנים וכלות. קשה לקבוע מתי בדיוק החל מנהג הדרכת החתנים והכלות בצורה מסודרת, אך ברוך ה' הנושא צובר תאוצה, ובדור האחרון ההדרכה משמשת יסוד בבניין בית נאמן בישראל. בעקבות כך קמו כמה ארגונים המשקיעים רבות בהכשרת מדריכים ומדריכות. מתוך הניסיון ב'שטח' בעבודתנו במכון פוע"ה אנו פונים לארגונים השונים ומבקשים מהם להוסיף להכשרותיהם כמה הדרכות ותובנות שהגענו אליהם. דוגמה לדבר אפשר להביא מכך שלעיתים יש כלות שאינן מודעות מספיק לסדר ההתארגנות ההלכתית לקראת החתונה, והיינו צריכים להציע שמדריכת הכלות לא תשכח לשלוח מסרון לכלה, להזכירה על הדבר ולברכה בברכת הצלחה. אנו מדגישים תמיד שכל שיעור הניתן לחתן או לכלה צריך להכיל שלושה חלקים – הצד האמוני-רעיוני, הצד ההלכתי וכן הדרכות בענייני זוגיות ושלום בית.“להתחתן בלי להתפשר!” | הרב שלמה שיבר מנחה סדנאות ומאמן אישי לחתונהפיתוח העין הטובה:שלושה דברים טובים שלמדתי על עצמי בפגישה, שלושה דברים שלמדתי על האחר, שלושה דברים חדשים שלמדתי על התהליך בינינו. "לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו": כי רק יחד הם יכולים לגלות את הטוב שהולך וצומח ביניהם  !כל ימי חייהם. בהצלחה pnima1234@gmail.comעין טובה על עצמי: איך שאני רואה את עצמי בטוב, גורם שגם אחרים יראו את הטוב שבי. אם אני לא רואה את עצמי טוב, גם אחרים לא יראו אותי בטוב. עין טובה על מי שאני נפגש/ת איתו/ה: חיפוש הטוב אצל הזולת מזמין שגם הוא יראה אותי בעין טובה. שואלים אותי לעיתים: האם זה לא יגרום טעות בתהליך הבחירה? אולי לא נשים לב לחסרונות הקיימים? אין חשש! אנחנו מנסים לאזן את המצב המצוי, ובדרך כלל הנטייה שלנו ביקורתית, לראות את החסר, ואין חשש שהאיזון ישבש את הראיה הנוטה לכיוון הביקורתיות. עין טובה על התהליך: כמה התהליך הזה טוב! כמה אני יכול/ה ללמוד ממנו! כמה אני יכול/ה לצמוח ממנו! זה יגרום לי לרצות להשקיע בו יותר ולהיכנס כל כולי לתוכו. ולסיכום: המלצה טובה  – לכתוב (או לדבר) לאחר כל פגישה:כלל ידוע בחוכמת הנפש, שככל שאנחנו מתרכזים ומתמקדים במשהו אחד הוא הולך וגדל בתודעה שלנו! עשו לעצמכם בדיקה, נסו למצוא כמה שיותר דברים כחולים בחדר שאתם נמצאים בו. שימו לב שלאחר כמה דקות של מיקוד בצבע הכחול הוא יבלוט מאודבכל החדר. זה נכון לא רק בנוגע לצבעים אלא גם באשר לערכים. בכל מצב שאנו נמצאים, אם נבחר להתמקד בטוב הוא ילך ויגדל לעינינו ונחוש אותו יותר, ואם נבחר להתמקד בחסרון הטוב, גם הוא ילך ויגדל במיקודנו בו. במה אנחנו הולכים להיות ממוקדים בפגישות? ככל שאנו נתמקד בראיית הטוב הוא ילך ויגדל ואנחנו נחוש יותר בטוב – זהו המסלול להצלחה!(התמקדות=התקדמות) המיקוד בטוב הוא בשלושה מישורים:4|


   2   3   4   5   6