Page 5 - גילוי דעת
P. 5
יוצריםבטיחותעל גלגליםבדרכיםתחרות ציורי ילדיםבנושא זה"בפרסים והפתעות לזוכיםציירו אחד מכללי הבטיחות ושלחו office@kerenavia.co.il :'במייל ל'קרן אביה בצרוף שם, גיל, מסגרת לימודים והכלל שבחרתם.בארוע מיוחד במסגרת חמ"ד על גלגלים, שיערך אי"ה ביום חמישי, כ"ו כסלו, נציג את היצירות הנבחרות.16:00 הצגה - אוצר הזה"ב - בהפקת מופאש 17:00 טקס הכרזת הזוכים בתחרות 'יוצרים בטיחות בדרכים'וחלוקת הפרסיםילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבדאוצר הזה"ב בהפקת מופאשלוקחים אחריות אישית שומרים על החיים בדרך!בחורף מדליקים אורות גם ביוםפארקהזה"באירוע פארק הזה"ב, חווית הבטיחות לכל המשפחה, יום חמישי, כ"ו בכסלו, 11:30-18:00, בנייני האומה, ירושליםכרטיסים בהנחה עד ליום שלישי, כ"ד כסלו, בקנייה מוקדמת באתר:https://tickchak.co.il/811 כרטיס בודד ₪20 (במקום ₪30 בקופות) תשלום בקופות במזומן בלבד. כרטיס מגיל 3 ומעלה | אפשרות כניסה עד 17:00חוויה אתגרית לכל המשפחהקרן אביה לע"נ אביה יהושע ז”ל גולדברגמדינת ישראלמנהל חינוך ירושלים מטה הבטיחות העירוניהמחלקה למורשת ישראלמועד אחרון לשליחת ציורים: כ"ג כסלו *התחרות בכפוף לתקנון


   3   4   5   6   7