גילוי דעת
P. 1
שמות < 380 < י"ח טבת ה'תשע"חגילוידעתלאן בשנה הבאה?!מגואטמלה לירושליםבעקבות ההכרזה שתעביר את השגרירות לירושלימאחד על אחד עמ שגריר ישראל בגואטמלה מתניה כהנעמוד 6 <<לימודי קודש ברמה גבוהה במסגרת אקסטרנית. הכנה למבחני בגרות, תוכנית חברתית עשירה, תוכנית בר מצווה מיוחדת."מאורהתורה" מיסודו של הרב מרדכי אליהו זצוק"להחלה ההרשמה לכיתה ז' בישיבה הקטנה שש שנתיתמפגש היכרות להוריםביום ראשון כ"ז טבת (14.1.18) בשעה 21:00 ברחוב בן ציון 7, קרית משה, ירושלים. במעמד הרב דוד חי הכהן שליט"אהרב יוני לביא עמ הורימ מבולבלימעמוד 8 <
   1   2   3   4   5