Page 2 - גילוי דעת
P. 2
תאונה חזיתית| אבי קנטרוביץ מנכ"ל תנועה כהלכהלצערנו אנו חוזרים שוב לעסוק בנושא כאוב. בשתי תאונות מחרידות בשבועות האחרונים נהרגו שלושה ילדים: בתאונה אחת בדרך ממצפה רמון לחתונה בצפון נהרג ילד בן 14 לאחר שהרכב התנגש בגמל (על תאונות עם בעלי חיים כתבנו בעבר ושוב ניגע בהן בקרוב). אימו נפצעה פצעים קשים ובני משפחה אחריםנפצעו פצעים בינוניים. בתאונה ליד שבי שומרון נהרגו שני ילדים בני 8 ו-12 (אח ואחות), אם המשפחה נפצעה פצעים קשים ובני משפחה אחרים נפגעו. רכב שנסע בנתיב הנגדי התנגש במעקה בטיחות החליק לנתיבם בדיוק כשהגיעו, והם התנגשו חזיתית ברכב, שהסתחרר וחסם את הכביש. גם נהג הרכב הפוגע, שאיבד שליטה, נהרג בתאונה. אסור לנו להשלים עם תוצאות מחרידות של תאונות כאלה. עלינו להזכיר לעצמנו: תשתית לא בטוחה יכולה להרוג, אך אינה חייבת להרוג. חייבים לטפל בתשתיות לקויות. כביש דו-סטרי הוא מסוכן ועלול לגרום לתאונה, אך אין חובה שתהיה תאונה. בחורף הנהיגה קשה ומתישה, נכון, אך אין חובה להיות מעורבים בתאונה. כמעט הכול תלוי בנהג. נהג עייף, שתוי או מסומם מועד לגרום תאונה. נהיגתו מסוכנת ומסכנת ואין מקומו בכביש! נהג שנוהג במהירות מופרזת שאינה מתאימה לתנאי הדרך – שלא יעלה לכביש. נקפיד שלא לנסוע בכביש דו-סטרי אלא אם כן אין כביש חד-סטרי בסביבה. נעלה לכביש דו-סטרי בידיעה כי אנו נמצאים בכביש מסוכן ביותר. כאן אני יכול להיות נהג מצוין, ערני ומרוכז בנהיגה, להקפיד ששתי הידיים יהיו על ההגה ועדיין להיות מעורב בתאונה בגלל נהג הנוסע מולי ועובר לנתיב הנסיעה שלי. אנו לא יודעים מיהו הנהג הנוסע בנתיב הנגדי, אם הוא עייף או שתוי או שרכבו אינו תקין ועוד. אין לסמוך כלל על הנהג שבנתיב הנגדי. בכל מקרה כאשר אנו עולים לכביש דו-סטרי נדליק אורות מעבר (נמוכים) – גם בקיץ באמצע היום. נשמור על ערנות ועל כוננות – אנו נמצאים בכביש מסוכן ביותר. נצפה מצבים ונחפש את ההזדמנות הראשונה לברוח מכביש מסוכן זה לכביש חד-סטרי. ניצמד לשול הדרך: שדה הראייה שלנו יגדל, ובשעת אמת נוכל לרדת לשול הדרך בלי להילחץ. בשעת עומס ובנהיגת לילה נפחית את מהירות הנסיעה. ננהג 10 קמ"ש (לפחות) פחות מהמהירות המרבית המותרת באותו הכביש. בכל מקרה שהרכב בנתיב הנגדי יוצא לעקיפה ועובר לנתיב הנסיעה שלנו או שנהגו מתכנן לצאת לעקיפה אסורה ומסוכנת, יש להבהב באורות. במקרים רבים הנהג בנתיב הנגדי חוזר לנתיב שלו. נקפיד על הכללים ונציל חיים!הצטרפו להצלחה!לפרסום ב -אסא שפירא: 054-5665930אף שנראה כי האירוע הגדול של הפרשה הוא מעמד הר סיני, הפרשה נקראת דווקא פרשת יתרו על שם חותנו של משה רבנו. סיפורו של יתרו נשמע לעיתים טכני מאוד. משה אינו מסוגל לשפוט את כל העם שמגיע אליו, ויתרו מציע לו להיעזר בשופטים ולא לשפוט את כל העם לבדו. כאשר יתרו מסביר למשה כיצד נכון למנות את השופטים הוא מדגיש בפניו: "ִהְזַהְרָּתה ֶאְתֶהם ֶאת ַהֻחִּקיםְוֶאת ַהּתֹורֹתְוהֹוַדְעָּת ָלֶהם ֶאת ַה ֶּד ֶרְך ֵי ְלכּו ָבּה ְו ֶאת ַה ַּמ ֲע ֶׂשה ֲא ֶׁשר ַי ֲעׂשּון". בהתחלה, מסביר יתרו, חשוב שהשופטים ידעו את חוקי התורה אשר על פיה משה שופט את הארץ. ואולם מבחינה כרונולוגית קבלת התורה והסבר של חוקי ה' יגיעו רק בהמשך הפרשה, לאחר הורדת לוחות הברית מן השמיים. מהמשך דבריו של יתרו אפשר להבין שהוא אינו מסתפק רק בידע של השופטים אלא מדגיש: " ְו ַא ָּתה ֶת ֱח ֶזה ִמ ָּכל ָה ָעם ַא ְנ ֵׁשי ַח ִיל ִי ְר ֵאי ֱאֹלקים ַא ְנ ֵׁשי ֱא ֶמת ׂשֹ ְנ ֵאי ָב ַצע". עוד לפני הידע שהם ילמדו, עוד לפני חוקי המשפט המסובכים, חשוב שהשופטים יהיו אנשים יראי שמיים ואנשי אמת. בעוד כשבועיים ימונו שופטים חדשים במדינת ישראל, ובכל הרשתות מפורט העברהמשפטי המהולל של כל אחד מהמועמדים. לפי מה שחוזים מביני דבר, ייתכן שבפעם הראשונה בתולדות המדינה יעמוד שופט מוסלמי בבית המשפט העליון. הלוואי שנגיע ליום שבו ייכתב גם על ערכיו, על מידותיו, על הליכותיו ועלהתנהגותו של כל מועמד, ובעיקר שנגיע למצב שבו שופטי בג"ץ יהיו 'אנשי אמת'כפי שאנחנו מתפללים: "השיבה שופטינו כבראשונה".מאמרהמערכתאיילתגיליון פורים מתקרבאת מי הייתם רוצים לראות בגיליון החגיגי של פורים? שלחו לנו את ההצעות שלכם:הכר וטיילמיישביםביהודה ושומרוןחידה שבועיתמוצאי שבתהדלקת נרותבכל שבוע אנשי תנועת ההתיישבות אמנה יכירו לכם פינות חמד שנמצאות באזורי יו"ש השונים, ועליכם לזהות היכן צולמה התמונה. בין העונים יוגרל שובר זוגי קפה ומאפהתשובה משבוע שעבר: מעיין דולב המעיין נמצא סמוך ליישוב דולב, יישוב של תנועת ההתיישבות אמנה, השוכן ביער פסטורליוסביבו מעיינות נובעים, יישוב קהילתי-דתי שיחגוג השנה 35 להיווסדו. ביישוב גרות 270 משפחות שנהנות מחיי קהילה ותרבות תוססים, מוסדות חינוך איכותיים (בתי ספר וגנים) ומגוון שירותים לתושבים: מערך חוגים עשיר, מכולת, משחקיות, תנועת נוער, בריכה ועוד. ביישוב מגוון אפשרויות דיור, ובימים אלו הוא נמצא בתנופת קליטה משמעותית.מוזמנים לבוא ולבקר...יש ביישוב שלכם נקודה מעניינת? יש לכם תשובה לחידה? gdaat.pisrael@gmail.com :מוזמנים לשלוח5:51 5:53 5:50ירושלים: תל אביב: חיפה:4:37 4:55 4:45ירושלים: תל אביב: חיפה:קרןאביה | לפרסום: אסא שפירא 054-566-5930 לע"נ אביה יהושע ז"ל גולדברגgdaat.pisrael@pisrael.comהוצאה לאור: קרן אביה עורכת: איילת שליסל | עורכת לשון: חנה פורטגנג | עיצוב: גאולה לוי ואביטל ירושלמי תוכן המודעות על אחריות המפרסמים בלבד אין במאמרים משום המלצות מקצועיות או טיפוליות נא לא לקרוא בשעת התפילהנא לשמור על קדושת הגיליון כל הכנסות הגיליון קודש למלחמה בתאונות הדרכים © כל הזכויות שמורות לפרסומי ישראל giluydaat.co.il | gdaat.pisrael@gmail.com | חפשואותנובפייסבוק גילוידעת2|הזוכה משבוע שעבר: בצלאל אנצלוביץ מטלמון


   1   2   3   4   5